BETON VƏ DƏMİR-BETON KONSTRUKSİYALAR VƏ MƏMULATLAR


BETON VƏ DƏMİR-BETON KONSTRUKSİYALAR VƏ MƏMULATLAR
“Akkord Prefabrik” MMC-nin fəaliyyətinin ilk və onəmli sahəsi dəmir-beton konstruksiyalar istehsalı olmuşdur.

Yarandığı gündən burada istehsal edilən məhsullar əsasən, yol infrakstrukturunun yenilənməsində, yeni zavodların və anbarların qurulmasında istifadə edilir.

BETON VƏ DƏMİR-BETON KONSTRUKSİYALAR VƏ MƏMULATLARİSTEHSAL OLUNAN MƏHSULLAR:

1. » Beton borular
2. » Dəmir-beton borular
3. » Dəmir-beton mikrotunel boruları
4. » Beton müşahidə quyu elementləri
5. » Dəmir-beton müşahidə quyu elementləri
6. » Beton və dəmir-beton bardurlar
7. » Beton və dəmir beton su novları (kanalları)
8. » Beton və dəmir-beton kabel kanalları
9. » Dəmir-beton fermalar
10. » Dəmir-beton kalonlar
11. » Dəmir-beton praqonlar
12. » Dəmir-beton tirlər
13. » Gərginləşdirilmiş dəmir-beton körpü tirləri
14. » Dəmir-beton svaylar
15. » Dəmir-beton üzüm dirəkləri
16. » Gərginləşdirilmiş dəmir-beton elektrik dirəkləri
17. » Beton və dəmir-beton plitələr
18.» Beton və dəmir beton bloklar
19. » Və digər konstruksiyalar və elementlərMƏHSULLARIN ŞƏKİLLƏRİ:


BETON VƏ DƏMİR-BETON KONSTRUKSİYALAR VƏ MƏMULATLARBETON VƏ DƏMİR-BETON KONSTRUKSİYALAR VƏ MƏMULATLARBETON VƏ DƏMİR-BETON KONSTRUKSİYALAR VƏ MƏMULATLARBETON VƏ DƏMİR-BETON KONSTRUKSİYALAR VƏ MƏMULATLARBETON VƏ DƏMİR-BETON KONSTRUKSİYALAR VƏ MƏMULATLARBETON VƏ DƏMİR-BETON KONSTRUKSİYALAR VƏ MƏMULATLARBETON VƏ DƏMİR-BETON KONSTRUKSİYALAR VƏ MƏMULATLARBETON VƏ DƏMİR-BETON KONSTRUKSİYALAR VƏ MƏMULATLARBETON VƏ DƏMİR-BETON KONSTRUKSİYALAR VƏ MƏMULATLAR