ŞÜŞƏ LİFLİ BETON (GFRC) FASAD VƏ DEKORATİV ÜZLÜK MATERİALLARI


ŞÜŞƏ LİFLİ BETON (GFRC) FASAD VƏ DEKORATİV ÜZLÜK MATERİALLARI

Şüşə lifli beton və ya Glass Fiber Reinforced Concrete (GFRC)-möhkəmlətmə funksiyası daşıyan şüşə lifləri ilə zənginləşdirilmiş unikal beton növüdür.

GFRC qarışığı şüşə lifləri ilə birləşərək, dartılma, təzyiq, dönmə və toqquşma müqavimətləri normal betona görə çox yüksək olan mükəmməl betonu meydana gətirir. Bu xüsusiyyətlərinin sayəsində GFRC, istənilən formada və rəngdə məmulat istehsalına imkan yaradaraq, plastikliyinə, istənilən relyefi təkrarlama xüsusiyyətinə, yüngüllüyünə və bir çox başqa xüsusiyyətlərinə görə digər materiallardan üstün olub, memar və dizaynerlərə istər interyer, istər eksteryer dekorlamasında və layihələndirmədə ideyalarını reallaşdırmaq üçün hüdudsuz üfüqlər açır.

Yüngül olması sayəsində isə sürətli istehsal prosesi, nəqliyyat və montaj rahatlığı təmin edir.

ŞÜŞƏ LİFLİ BETON (GFRC) FASAD VƏ DEKORATİV ÜZLÜK MATERİALLARIİSTEHSAL OLUNAN MƏHSULLAR:

1. » Monoblok pəncərə və qapı yığma hissələri
2. » Mərtəbələrarası karnizlər (pərvazlar) və pəncərəüstü karnizlər
3. » Qapı çərçivələrində yan taxtalar
4. » Jalüzlər və barmaqlıqlar
5. » Sütunlar
6. » Sütun başlıqları və altıqları
7. » Məhəccər barmaqlıq, sürahibənd
8. » Müxtəlif relyef və bəzək elementləri, payandalar
9. » Köşk (perqola) və çardaqlar
10. » Oyuracaq elementləri və skamyalar
11. » Frontonlar
12. » Foto granula teksturalı dekorativ fasad üzlükləri
13. » 3D qabartmalı dekorativ fasad üzlükləri
14. » Və digər dekorativ və bəzək elementləri.


MƏHSULLARIN ŞƏKİLLƏRİ:


ŞÜŞƏ LİFLİ BETON (GFRC) FASAD VƏ DEKORATİV ÜZLÜK MATERİALLARIŞÜŞƏ LİFLİ BETON (GFRC) FASAD VƏ DEKORATİV ÜZLÜK MATERİALLARIŞÜŞƏ LİFLİ BETON (GFRC) FASAD VƏ DEKORATİV ÜZLÜK MATERİALLARIŞÜŞƏ LİFLİ BETON (GFRC) FASAD VƏ DEKORATİV ÜZLÜK MATERİALLARIŞÜŞƏ LİFLİ BETON (GFRC) FASAD VƏ DEKORATİV ÜZLÜK MATERİALLARIŞÜŞƏ LİFLİ BETON (GFRC) FASAD VƏ DEKORATİV ÜZLÜK MATERİALLARIŞÜŞƏ LİFLİ BETON (GFRC) FASAD VƏ DEKORATİV ÜZLÜK MATERİALLARIŞÜŞƏ LİFLİ BETON (GFRC) FASAD VƏ DEKORATİV ÜZLÜK MATERİALLARIŞÜŞƏ LİFLİ BETON (GFRC) FASAD VƏ DEKORATİV ÜZLÜK MATERİALLARIŞÜŞƏ LİFLİ BETON (GFRC) FASAD VƏ DEKORATİV ÜZLÜK MATERİALLARIŞÜŞƏ LİFLİ BETON (GFRC) FASAD VƏ DEKORATİV ÜZLÜK MATERİALLARIŞÜŞƏ LİFLİ BETON (GFRC) FASAD VƏ DEKORATİV ÜZLÜK MATERİALLARIŞÜŞƏ LİFLİ BETON (GFRC) FASAD VƏ DEKORATİV ÜZLÜK MATERİALLARIŞÜŞƏ LİFLİ BETON (GFRC) FASAD VƏ DEKORATİV ÜZLÜK MATERİALLARIŞÜŞƏ LİFLİ BETON (GFRC) FASAD VƏ DEKORATİV ÜZLÜK MATERİALLARIŞÜŞƏ LİFLİ BETON (GFRC) FASAD VƏ DEKORATİV ÜZLÜK MATERİALLARIŞÜŞƏ LİFLİ BETON (GFRC) FASAD VƏ DEKORATİV ÜZLÜK MATERİALLARIŞÜŞƏ LİFLİ BETON (GFRC) FASAD VƏ DEKORATİV ÜZLÜK MATERİALLARIŞÜŞƏ LİFLİ BETON (GFRC) FASAD VƏ DEKORATİV ÜZLÜK MATERİALLARIŞÜŞƏ LİFLİ BETON (GFRC) FASAD VƏ DEKORATİV ÜZLÜK MATERİALLARIŞÜŞƏ LİFLİ BETON (GFRC) FASAD VƏ DEKORATİV ÜZLÜK MATERİALLARIŞÜŞƏ LİFLİ BETON (GFRC) FASAD VƏ DEKORATİV ÜZLÜK MATERİALLARIŞÜŞƏ LİFLİ BETON (GFRC) FASAD VƏ DEKORATİV ÜZLÜK MATERİALLARIŞÜŞƏ LİFLİ BETON (GFRC) FASAD VƏ DEKORATİV ÜZLÜK MATERİALLARIŞÜŞƏ LİFLİ BETON (GFRC) FASAD VƏ DEKORATİV ÜZLÜK MATERİALLARIŞÜŞƏ LİFLİ BETON (GFRC) FASAD VƏ DEKORATİV ÜZLÜK MATERİALLARIŞÜŞƏ LİFLİ BETON (GFRC) FASAD VƏ DEKORATİV ÜZLÜK MATERİALLARIŞÜŞƏ LİFLİ BETON (GFRC) FASAD VƏ DEKORATİV ÜZLÜK MATERİALLARIŞÜŞƏ LİFLİ BETON (GFRC) FASAD VƏ DEKORATİV ÜZLÜK MATERİALLARIŞÜŞƏ LİFLİ BETON (GFRC) FASAD VƏ DEKORATİV ÜZLÜK MATERİALLARIŞÜŞƏ LİFLİ BETON (GFRC) FASAD VƏ DEKORATİV ÜZLÜK MATERİALLARIŞÜŞƏ LİFLİ BETON (GFRC) FASAD VƏ DEKORATİV ÜZLÜK MATERİALLARIŞÜŞƏ LİFLİ BETON (GFRC) FASAD VƏ DEKORATİV ÜZLÜK MATERİALLARIŞÜŞƏ LİFLİ BETON (GFRC) FASAD VƏ DEKORATİV ÜZLÜK MATERİALLARIŞÜŞƏ LİFLİ BETON (GFRC) FASAD VƏ DEKORATİV ÜZLÜK MATERİALLARIŞÜŞƏ LİFLİ BETON (GFRC) FASAD VƏ DEKORATİV ÜZLÜK MATERİALLARIŞÜŞƏ LİFLİ BETON (GFRC) FASAD VƏ DEKORATİV ÜZLÜK MATERİALLARIŞÜŞƏ LİFLİ BETON (GFRC) FASAD VƏ DEKORATİV ÜZLÜK MATERİALLARIŞÜŞƏ LİFLİ BETON (GFRC) FASAD VƏ DEKORATİV ÜZLÜK MATERİALLARI
ŞÜŞƏ LİFLİ BETON (GFRC) FASAD VƏ DEKORATİV ÜZLÜK MATERİALLARI