BEYNƏLXALQ STANDARTLI MƏHSUL KEYFİYYƏTİ


BEYNƏLXALQ STANDARTLI MƏHSUL KEYFİYYƏTİ
“Akkord Prefabrik” MMC keyfiyyətə kompleks nəzarət sistemi tətbiq edilir və bu proses İSO 9001:2015 Keyfiyyətin İdarəolunması Sistemi standartlarının tələblərinə uyğun olaraq təşkil edilmişdir.

BEYNƏLXALQ STANDARTLI MƏHSUL KEYFİYYƏTİ
Keyfiyyətin idarəolunması həm istehsalat sahəsində xammal və hazır məhsullara, həm də digər sahələrdə olan proseslərə tətbiq edilir ki, bu da öz növbəsində müəssisənin fəaliyyətinin daimi olaraq təkmilləşməsinə gətirib çıxarır.

Qeyd olunmalıdır ki, fəaliyyətimiz həm İSO 9001:2015 Keyfiyyətin İdarəolunması Sistemi üzrə, həm də İSO 14001 Ətraf Mühitin İdarəolunması Sistemi və OHSAS 18001 Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyinin İdarəolunması Sistemi standartları üzrə sertifikatlaşdırılmışdır.

“Akkord Prefabrik”müəssisəsində istehsal olunan bütün məhsulların texnoloji parametrlərini və istehsal edilən məhsulun keyfiyyətini nəzarətdə saxlamaq üçün laboratoriya fəaliyyət göstərir. İstehsal prosesi zamanı istfadə olunan məhsullar və hər növ xammallar Uyğunluq Sertifikatına malikdir.BEYNƏLXALQ STANDARTLI MƏHSUL KEYFİYYƏTİBEYNƏLXALQ STANDARTLI MƏHSUL KEYFİYYƏTİBEYNƏLXALQ STANDARTLI MƏHSUL KEYFİYYƏTİ