İLHAM ƏLİYEV - AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ


İLHAM ƏLİYEV - AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ
Azərbaycanda tikinti materialları və sənaye istehsalı maksimum dərəcədə təşkil edilməlidir...

Mən tam əminəm ki, bizim siyasi baxışlar konsepsiyamız - “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyası tam şəkildə öz həllini tapacaq və Azərbaycan güclü sənaye mərkəzi olacaqdır. Bu gün biz güclü iqtisadi mərkəzik.

Bu gün biz nəqliyyat - loqistika mərkəziyik. Biz güclü sənaye mərkəzi də olmalıyıq.

Çünki gələcək sənayenin inkişafı ilə bağlı olmalıdır.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti